Konut

Konut Sigortalar�

Konut Sigortas�: Evinizin ve e�yan�z�n u�rayabilece�i yang�n, y�ld�r�m, infilak, sel ve su bask�n�, dahili su, duman, f�rt�na, dolu ve yer kaymas�, hava ve kara ta��tlar� �arpmas�, h�rs�zl�k, kar a��rl���, grev, lokavt, karga�al�k, halk hareketleri, k�t� niyetli hareketler, ter�r rizikolar�ndan do�acak zararlar ile iste�e ba�l� olarak alabilece�iniz, deprem yanarda� p�sk�rmesi rizikolar�ndan do�acak zararlar teminat alt�na al�n�r.

�z�elik Sigorta ile evinizi olas� hasarlara ve risklere kar�� g�vence alt�na al�n, evinizde huzur i�inde ya�ay�n.